HİZMETLERİMİZ
GİRİŞ KALİTE DENETİM

Satın alınan veya konsinye olarak gelen tüm ürün, malzeme, hizmet veya teçhizat kalitesi, belirlenmiş kalite gerekliliklerine göre muayene ve kontrol edilerek kabul edilir. Giriş Kalite Kontrol faaliyetleri 3 ana grupta toplanır:

1. Hammadde Kontrolu
2. Montaj Malzemelerinin ve Fason Ürünlerin Kontrolu
3. Sarf Malzemelerin Kontrolu