HİZMETLERİMİZ
BOYAMA

Şirketimizde su ve solvent bazlı boyaların uygulamaları son sistem teknolojilerle yapılmaktadır.

1-Su Bazlı Boyama :

Boya sanayii, mamul sayısı her geçen gün artmakta olduğundan boya tüketimi de sürekli artmaktadır. Bu nedenle boyalarda kullanılan organik incelticiler ve sertleştiriciler çevreyi kirlettikleri ve insan sağlığına zararlı oldukları için bunların yerine inceltici olarak sadece su içeren boyaların araştırma geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Boyanın geçmişi araştırıldığında insanlık tarihinin daha ilk çağlarında su bazlı boyalar karşımıza çıkmaktadır. Ancak modern anlamda su bazlı boyalar olan PVA (poli vinil asetat) esaslı boyaların piyasaya çıkışı 1950'lere rastlamaktadır. Yine aynı yıllarda ilk suda çözünen ve suda disperse edilebilen su bazlı alkidler geliştirilmiştir. 1980'lerden bu yana gittikçe daha çok hızlanan çevreci akımlar boya endüstrisini de etkilemiştir. Hava kirletici faktörleri yüzünden uçucu organik bileşen içeren boyaların kullanımına sınırlama getirilmeye çalışılmaktadır. Özellikle Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika'da kanuni zorlamalar uygulamaya girmektedir.

Ülkemizde su bazlı boyalara yönelmeyi zorlayacak baskı veya teşvik edecek talepler henüz yoktur. Başta Gümrük Birliği'ne takiben de Avrupa Birliği'ne giriş ile artacak olan ticari ilişkilerde su bazlı sistemlerin üretilmeleri yönünde zorlamaların başlayacağı düşünülmektedir.

İhracatı hedeflenen ürünlerin çevre uyumlu hatta çevre korumacılık bilinci ile üretilmiş olmaları koşul olabilecektir. Yine Avrupa ile artan ilişkiler neticesinde ülkemizde de çevreci akınların solvent kullanımı sınırlamaya çalışacakları beklenmedir. Ülkemiz boya teknolojisinin halen inşaat emülsiyon boyaları haricinde solvent bazlı olduğu açıktır. Bu gelişmeleri göz önüne alarak su bazlı boya teknolojisinin bağlayıcısından başlayarak oluşturulması gerekecektir.

Su ile çözünebilen reçine ve boya katkı malzemelerinden meydana gelen ve çevresel yükü diğer solvent bazlı sistemlere göre daha az olan boyalardır.

Uygulaması solvent bazlı boyalara göre oldukça zor olan su bazlı boyama şirketimiz bünyesinde 2004 tarihinden itibaren otomasyon ve manuel kabinlerde başarıyla uygulanmaktadır ve su bazlı boyama şirketimizin uzmanlık konularından biri haline gelmiştir.

Firmamız su bazlı boyamada ; abs boyama,plastik boyama,abs plastik boyama,plastik üzerine su bazlı boyama , plastik üzerine solvent bazlı boyama , tampon baskı,plastik üzerine desen boyama alanlarında fason yaş boyama sektörünün lider firmalarından biri durumundadır.

 

2- Solvent Bazlı Boyama

Tiner ile inceltilen boyalara "solvent bazlı" denir. Solvent bazlı boyalar uygulama ve kuruma esnasında koku verir. Bu yüzden uygulama bir maske ile yapılmalıdır.Solvent uygulamalarda Otomasyon ve manuel kabinlerde uygulamalarımız mevcuttur.

Firmamız solvent bazlı boyamada abs boyama,plastik boyama,abs plastik boyama,plastik üzerine su bazlı boyama , plastik üzerine solvent bazlı boyama , tampon baskı,plastik üzerine desen boyama alanlarında fason boyama sektörünün lider firmalarından biri durumundadır.